Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblastní výstava v Brtnici 2008

OBLASTNÍ VÝSTAVA V BRTNICI

 

Ve dnech 30. a 31. 8. 2008 proběhla v chovatelském areálu v Brtnici při příležitosti poutě tradiční oblastní výstava drobného zvířectva, na které svá zvířata prezentují chovatelé ze širokého okolí. Tato výstava je největší výstavou okresu Jihlava a po bohdalovské se řadí k největším na Vysočině, co do počtu vystavených zvířat.

 

V letošním roce jsme na ní mohli shlédnout 352 králíků, 71 voliér drůbeže, většinou v počtu 1.2 a 37 voliér holubů, přičemž v každé z nich bylo umístěno po pěti kusech. Výstava byla navíc doplněna o expozici masných plemen ovcí. A nyní už se pojďme podívat, co jsme vlastně mohli na této výstavě vidět.

ObrazekExpozici králíků zahajovali velmi pěkní belgičtí obři a němečtí obrovití strakáči. Následovali je francouzští berani a moravští modří. Na Jihlavsku je velmi oblíbeným plemenem králíků velký světlý stříbřitý. Ti zaujímali celou čtvrtinu expozice a velká většina z nich byla, co do kvality, na velmi vysoké úrovni. Však je také mnoho jejich vystavovatelů i členy Klubu Vss. Vídeňské králíky jsme mohli vidět ve zbarvení modrém, modrošedém a černém. Přestože byli slušní, na čestnou cenu nedosáhli. Dalším plemenem byli novozélandští bílí a červení. Tradičně si vysoké ocenění odnesli čeští albíni. Poměrně mnoho bylo i kalifornských černých, avšak ne příliš valné úrovně. Dalšími nepříliš zastoupenými plemeny byli králíci siamští velcí žlutí, burgundští a čeští luštiči. České strakáče jsme mohli vidět ve zbarvení černém, modrém, havanovitém a černožlutém. Byla mezi nimi špičková špičková i nekvalitní zvířata. Z malých plemen bych mohl dále jmenovat aljašky, bílopesíkaté černé a modré, zaječí divoce ohnivé, činčily malé, stříbřité žluté, holandské Obrazekčerné, anglické strakáče madagaskarové nebo tříslové černé. Téměř ve všech výše jmenovaných plemenech bychom mohli najít kolekce nebo jednotlivce oceněné čestnou cenou a úplně nejlepší příslušníci byli mezi holandskými a anglickými strakáči. Malí berani byli zastoupeni bílými, divoce zbarvenými, modrými, modrými strakáči, marburskými, strakáči marburskými a perlovými. Čestnou cenu si odnesli právě perloví. Ze zakrslíku byly k vidění zakrslí berani černí, strakáči černí a bílí červenoocí, hermelíni červenoocí, zakrslí ruští černí, zakrslí černí a kuní hnědí. Čestnou cenu posuzovatelé udělili hermelínkům a zakrslým beránkům černým. Velmi zajímavá byla závěrečná část věnovaná králíkům se zvláštní strukturou srsti. V té jsme mohli obdivovat nádherné rexe slovenské sivomodré, rexe bílé červenooké, černé a železité, rexe rysy a úplnou, zatím neuznanou novinku rexe meklenburské strakáče. Ze zakrslíků se představili zakrslí kastorexi a zakrslí rexi dalmatinští strakáči černí a modří.

Velmi pěkná a zajímavá zvířata byla k vidění i v expozici drůbeže. Tu zahajovala plemena kura ve velké formě – vlašky, leghornky, australky, plymutky ve dvou barevných rázech a nepříliš rozšířené štýřanky. ObrazekNásledovala plemena zdrobnělá. Jako první se představily barneveldky dvojlemované. Za nimi bylo zařazeno několik voliér zdrobnělých velsumek rezavě koroptvích a poté jsme mohli obdivovat 25 voliér zdrobnělých vyandotek v jedenácti zbarveních. Nejlépe oceněná byla voliéra bílých a žlutých kolumbií. Po vyandotkách jsme se mohli kochat skutečně velmi pěknými zdrobnělými brahmánkami žlutými kolumbiemi s černou i modrou kresbou a modře koroptvími vlnitými. Bojovná plemena byla zastoupena bojovnicemi tuzo, zdrobnělými asilkami a zdrobnělými bojovnicemi indickými ve třech barevných rázech. V dalších voliérách byly vystaveny zdr. holandské chocholaté slepice, parádní zdr. paduánky zlaté bíle lemované, hedvábničky bílé vousaté, zakrslé holandské slepice modré stříbrokrké a rousné zakrslé porcelánové. Expozice vodní drůbeže nebyla nikterak velká, zato v ní byly uděleny hned dvě čestné ceny na kachny indické běžce černé a netradičně zbarvené kachny zakrslé divoké bíle strakaté. Mimo nich jsme mohli vidět velmi špatné husy pomořanské, pěkné kachny indické běžce, kachny pomořanské a na závěr smaragdové.

Expozici holubů zahajovala voliéra pávíků a kapucínů. Následovaly jeObrazek arabští bubláci bílí, altenburští bubláci ve dvou zbarveních, kteří se líbili i mě, přestože holubům příliš nehovím. V dalších voliérác byly k vidění hýli bronzoví černokřídlí, maďarští obři, němečtí výstavní, angličtí dragouni, koburští skřivani ve dvou zbarveních a slezští barevnohlávci černí. Za nimi se skvěli velmi pěkní benešovští selští ve dvou zbarveních, mohutní texani, moravští pštrosi v pěti zbarveních, několik voliér parádních kingů ve dvou zbarveních a slezští voláči ve dvou barvách. Celou expozici uzavíralo pět voliér českých staváků, každá v jiném zbarvení, z nichž dvě obdržely čestné ceny.

Na letošní brtnické výstavě si, alespoň se domnívám, každý přišel na své. Pro návštěvníky byl tradičně připraven výstavní katalog s barevnou přílohou s fotografiemi z chovů členů ZO Brtnice. K zahození nebyla ani tombola, v níž byly některé opravdu hodnotné ceny. Samozřejmostí bylo posezení při občerstvení, jehož součástí byly i speciality z kuchyně chovatelů. Počasí se po oba dny vydařilo, což velmi přispělo k poměrně vysoké návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků i pořadatelů.

Kompletní katalog ke stažení naleznete zde.

 

                                                                  Miloslav Procházka – jednatel ZO