Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská výstava 2007

KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA - BRTNICE 2007

V říjnu loňského roku proběhla soutěžní výstava pěti okresů kraje Vysočina v Brtnici. Bylo vystaveno 476 králíků, holubi v 90 vo­liérách a drůbež ve 130 voliérách. Soutěžní výstava má specifická pravidla, každý okres vystavuje deset  čtyřčlenných kolekcí král íků, deset voliér holubů s pěti holuby a deset vo­liér s drůbeží po kmenech 1,2.

Králíci

Králíky kvalitně posoudili Ing. Josef Za­dina, Jindřich Snítilý, Ing. Aleš Studničný a ObrazekPetr Fasora. Nesoutěžní králíky posoudil Jindřich Šíp ml.

Bylo uděleno 25 čestných a vítězných cen: Jindřich Šíp, Ing. Josef Novák, Alois Tecl, Luděk Penížka, Jan Jícha, Bohuslav Beneš, Stanislav Kovář, Miroslav Caha ml., Miroslav Štěpán a František Matoušek.

Poháry získali: Miroslav Caha ml., anglic­ký strakáč madagaskarový; Zdeněk Dobro­volný, malý beran divoce zbarvený; Šampiónem výstavy se stala samice an­glického strakáče madagaskarového, kterou vystavil Miroslav Caha ml.

Čestné ceny na místní výstavě získali: 2x Miroslav Caha, 2x Josef Novák, Jan ObrazekZele­ný, 4x Miroslav Caha ml., Libor Lang, Al­fréd Moller.

Pořadí okresních organizací: 1. Jih­lava (5x ČC); 2. Žďár n. S. (2x ČC); 3. Hav­líčkův Brod (2x ČC); 4. Pelhřimov (-); 5. Třebíč (1x ČC).

Holubi

Holubi byli vystaveni v 90 voliérách. Po­soudili je manželé Svobodovi, František Franc a Ludvík Rybička.

V krajské soutěžní výstavě bylo uděleno deset čestných cen a v místní výstavě bylo uděleno šest čestných cen. Čestné ceny zís­kali L. Třešňák, V. Smola, J. ObrazekDobrovolný, J. Svatoň, B. Semerád, F. Matoušek, M. Šeda, J. Pavlíček, 2x K. Vaněk; místní výstava: J. Dobrovolný, 2x M. Caha st., Ing. J. Nečas, A. Florian, M. Caha ml.

Vítězného holuba - prácheňského káníka černého - vystavil Josef Dobrovolný.

Pohár věnovaný generálním sekretářem ČSCH Praha Slaviborem Petržílkou zís­kal František Matoušek na moravské pštro­sy žluté.

Vítězem soutěže mladých chovatelů se stal Kamil Talpa (český stavák modrý sed­latý).

Pořadí okresních organizací: 1. Jih­lava (2x ČC), 2. Třebíč (2x ČC), 3. Pelhři­movObrazek (-), 4. Havlíčkův Brod (4x ČC), 5. Zďár n. S. (2x ČC).

Drůbež

Vystaveno bylo 130 voliér s drůbeží. Po­soudili ji: Ivan Pavel, Pavel Hrubeš, Pavel Tuček, Zdeněk Dráb a Jindřich Šíp st.

Bylo uděleno deset čestných cen: Alois Sedlák, Ing, Erik Mišovič, Zdeněk Křivohla­vý, Josef Folejtar, Jindřich Šíp, Josef Hort, 3x Miloslav Procházka.

Na místní, výstavě čestné ceny získali: Ja­roslav Dvořák, Miloslav Brašovský, Ladislav Tomšík, Ladislav Svoboda, 2x Miloslav Pro­cházka.

ObrazekŠampión výstavy Alois Sedlák, bojovni­ce ko-šamo.

Šampión MCH: Aleš Nedělka, sebritka zlatá.

Pořadí okresních organizací: 1. Tře­bič (4x ČC); 2. Jihlava (3x ČC); 3. Havlíč­kův Brod (2x ČC); 4. Pelhřimov (1x ČC); 5. Žďár n. S. (-). Další informace o expozici drůbeže naleznete zde.

Celkové výsledky ze všech tří kategorií:

1. Jihlava; 2. Třebíč; 3. Havlíčkův Brod; 4. Pelhřimov; 5. Žďár n. Sáz.

Slavnostního vyhodnocení se kromě funk­cionářů a chovatelů z pěti okresů Obrazekzúastnili: hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, radní Ivo Rohovský, předseda ÚV ČSCH Jaroslav Kratochvíl, generální sekretář ČSCH Slavi­bor Petržílka, starostka města Brtnice Ma­rie Kružíková a místostarosta města Brtnice Stanislav Jirků.

Tato výstava ukázala, jak krásná a kvalit­ní plemena a barevné rázy zvířat chovají špičko­ví chovatelé na Vysočině. Největší odměnou pro nás pořadatele byla návštěvnost a spo­kojenost návštěvníků.

Těšíme se na příští setkání v Pelhřimově 2008 a přejeme pořadatelům mnoho úspě­chů.

                                                                 Miroslav Caha - předseda výstavy a ZO

 

Z vyhodnocení a předávání cen

Obrazek

Obrazek

 

Zakrslý hototský bílý Jindřicha Šípa ml.

Obrazek

Součástí výstavy byla i ukázková expozice ovcí masných plemen

Obrazek

Náš předseda se svým stříbrňákem

Obrazek

Parádní kingové

Obrazek

Vysoce ohodnocené kachny vysokohnízdící létavé bílé

Obrazek