Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2009

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

ZO ČSCH BRTNICE KONANÉ DNE 7. 2. 2009

 

Dne 7. února 2009 se v sále požární zbrojnice v Brtnici konala výroční členská schůze základní organizace Českého svazu chovatelů v Brtnici. Zúčastnilo se jí 32 členů z 39 a př. Pelán za okresní organizaci ČSCH Jihlava, čímž se tato schůze stala usnášeníschopnou. Všechny přítomné v úvodu přivítal jednatel ZO př. Procházka, který schůzi vedl.

Na začátku celého jednání byl jednohlasně schválen návrh programu, který sestával z těchto bodů:

- Zpráva o činnosti základní organizace

-Zpráva předsedů jednotlivých chovatelských odborností

- Zpráva pokladní

- Zpráva revizní komise

- Plán práce na rok 2009

- Diskuze

Zprávu o činnosti základní organizace přednesl její předseda př. Caha. Zhodnotil práci celé ZO i jednotlivých členů za minulý rok. Př. Pelán navíc za OO ČSCH Jihlava vysoce vyzdvihl přínos brtnické ZO a jejích členů, nejen pro chovatelství v okrese, ale i za jeho hranicemi.

Zprávy předsedů jednotlivých chovatelských odborností přednesli za odbornost králíků př. Partl, za odbornost holubů př. Štěpán a za odbornost drůbeže př. Procházka za nepřítomného př. Zeleného. V jednotlivých zprávách jsme se mohli především dozvědět o chovatelských úspěších našich členů na výstavách všech úrovní v loňském roce. Př. Procházka navíc krátce pohovořil o volební konferenci do ÚOK chovatelů drůbeže, která se konala o týden dříve.

Ve zprávě pokladníka ZO př. Plačka jsme se dozvěděli, jak jsme v minulém roce hospodařili. Opět se nám poměrně dařilo.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda př. Novák s tím, že hospodaření ZO a pokladní činnost je v pořádku.

Další částí programu bylo projednání plánu práce na rok 2009. Tradičně byla schválena práce na zvelebování chovatelského areálu, uspořádání oblastní výstavy drobného zvířectva poslední víkend v srpnu a uspořádání stolního bodování králíků koncem listopadu. Dalším bodem programu bylo uspořádání chovatelského zájezdu. Z předložených návrhů několik členů hlasovalo pro výstavu v Litoměřicích, ale byli přehlasováni zájemci o návštěvu Evropské výstavy v slovenské Nitře.

Ještě před zahájením diskuze byli přivítáni noví členové naší ZO př. Řežábek z Vyskytné n. Jihl. a př. Pospíchal z Luk n. Jihl.. Oba se krátce představili. Následovalo předání věcných darů jubilantům, př. Cahovi a př. Čechovi.

Dále proběhla volba delegáta na okresní konferenci, která se bude konat 22. 2. V Jihlavě. Navržený místopředseda ZO př. Drmota byl jednohlasně zvolen. Dalšími delegáty za ZO budou členové výboru OO Jihlava.

V diskuzi se především jednalo o zavedení tradice pořádání pravidelných trhů drobného zvířectva a exotického ptactva na chovatelském areálu v Brtnici. Někteří s návrhem souhlasili, jiní byli proti. Nakonec jsme se dohodli na jejich uspořádání po dobu několika měsíců. Pokud se tato akce setká s odezvou širší chovatelské veřejnosti, budeme v ní pokračovat, pokud ne, nemá cenu se jí nadále zabývat.

Po skončení schůze se všichni členové společně vyfotografovali a začala volná zábava provázená bohatým občerstvením, která se protáhla až do pozdních večerních hodin.

 

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČSCH BRTNICE

 

Členská schůze schvaluje
- Zprávu o činnosti ZO
- Zprávy předsedů jednotlivých odborností
- Zprávu pokladní
- Zprávu revizní komise
- Plán práce na rok 2009
- Přijetí nových členů

 

Členská schůze výboru ZO ukládá

-    Organizaci brigád na dobudování a údržbě chovatelského areálu

-     Uspořádání oblastní výstavy

-     Uspořádání dotovaného zájezdu na Evropskou výstavu v Nitře

-     Uspořádání stolního bodování králíků

-     Zorganizování pravidelných trhů drobného zvířectva a exotů

 

                                             Miloslav Procházka – jednatel ZO

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2009