Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze - prosinec 2007

ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČSCH BRTNICE

Dne 22. prosince 2007 se v hasičské zbrojnici v Brtnici uskutečnila výroční členská schůze ZO ČSCH Brtnice.  Tato schůze byla také schůzí volební, protože během roku 2008 musí proběhnout volby do funkcí v nižších svazových orgánech. Schůze se zúčastnilo 28 členů ZO z 34, takže byla voleb a usnášeníschopná.

 

Z JEDNÁNÍ

Zprávu o činnosti za rok 2007 přednesl předseda ZO př. Caha st. Zhodnotil v ní další vykonanou práci na chovatelském areálu, obě výstavy a stolní bodování, které naše ZO pořádala, ale i reprezentaci našich členů na výstavách všech stupňů.

Pokladní zprávu předložil pokladník př. Plaček. Vyplynulo z ní, že ZO velmi dobře hospodařila s výsledným ziskem.

Revizní zprávu za nepřítomného předsedu revizní komise přečetl člen revizní komise př. Caha ml. V účetnictví ZO nebylo shledáno závad.

Zprávy jednotlivých odborností přednesli předsedové odborností. Za odbornost králíků př. Partl, za odbornost holubů př. Štěpán a za odbornost drůbeže místo nepřítomného př. Zeleného př. Procházka. Všichni zhodnotili především některé výstavy a účast našich členů na nich.

 

VOLBY ČLENŮ VÝBORU ZO

Volby členů výboru ZO proběhly tajným hlasováním, přičemž každý člen určil sedm členů výboru. Ti s nejvyšším počtem hlasů se stali členy výboru. Všichni noví členové výboru svou funkci přijali.

Nový výbor ZO ČSCH Brtnice:

Předseda – Miroslav Caha st.

Místopředseda – Jaroslav Drmota

Jednatel – Miloslav Procházka

Pokladník – Ladislav Plaček

Předseda odbornosti králíků – Lukáš Partl

Předseda odbornosti holubů – Miroslav Štěpán

Předseda odbornosti drůbeže – Jan Zelený

Revizní komise:

Předseda – ing. Josef Novák

Člen – Miroslav Caha ml.

Člen – Libor Lang

 

PŘIJETÍ PLÁNU ČINNOSTI NA ROK 2008 A DISKUZE

Do plánu činnosti na rok 2008 bylo zařazeno dobudování a údržba zařízení chovatelského areálu formou brigád. Samozřejmostí je uspořádání tradiční oblastní výstavy drobného zvířectva při příležitosti brtnické poutě a na přelomu listopadu a prosince uspořádání stolního ocenění králíků. Také opět bude uspořádán dotovaný zájezd pro členy a jejich rodinné příslušníky na některou velkou výstavu na území České republiky. Zájezdu se mohou zúčastnit i nečlenové naší ZO, ovšem za plnou cenu. Navržen byl zájezd na všeobecnou výstavu drobného zvířectva v Praze – Letňanech s mezinárodní účastí nebo na celostátní výstavu mladých králíků. Výbor upřesní během roku.

V diskuzi bylo dohodnuto, že se př. Lerche stane čestným členem ZO.

 

USNESENÍ Z VČS ZO BRTNICE

Členská schůze schvaluje:

-      zprávu o činnosti za rok 2007

-      pokladní zprávu

-      revizní zprávu

-      zprávy odborností

-      průběh tajných voleb

-      plán činnosti na rok 2008

Členská schůze ukládá výboru:

-      dobudování a opravy chovatelského areálu

-      uspořádání oblastní výstavy a stolního bodování

-      uspořádání zájezdu

jednatel ZO

 

Poznámka: Výroční členská schůze se opět nesla ve velmi přátelském duchu, bylo připraveno ve všech směrech bohaté občerstvení a někteří přítomní, ač schůze začala ve 14 hodin, si povídali až do pozdních večerních hodin.