Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na výstavu 2012

Brtnice1.JPG

ZO ČSCH BRTNICE VÁS SRDEČNĚ ZVE K NÁVŠTĚVĚ A OBESLÁNÍ OBLASTNÍ VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA KONANÉ DNE 1. AŽ 2. ZÁŘÍ 2012 V CHOVATELSKÉM AREÁLU V BRTNICI PŘI PŘÍLEŽITOSTI POUTĚ.                                                                                                               Mimo pestré expozice králíků, drůbeže a holubů je připravena i bohatá tombola a příjemné posezení s přáteli u občerstvení.             Na Vaši návštěvu a obeslání výstavy se těší pořadatelé.   

                                                                                                                                                        VÝSTAVNÍ PODMÍNKY:

Králíci mohou být vystaveni jednotlivě nebo v kolekcích dle platného Vzorníku.
Drůbež bude vystavena ve voliérách v počtu 1.2 nebo 1.1 u vodní drůbeže, případně 2 – 3 kohouti.
Holubi budou vystaveni ve voliérách po 5 kusech.
Příjem zvířat bude 30. 8. od 17 do 21 hodin a 31. 8.  do 08.00 hodin. Při přejímce zvířat odevzdejte rodokmeny prodejných zvířat. Chovatel ručí za naočkování a zdravotní stav svých zvířat. Na přepravkách musí být uvedena hmotnost zvířat. Na výstavě bude prováděno pouze kontrolní vážení, případně zvážení nezvážených zvířat.
Posouzení zvířat proběhne 31. 8. bez přístupu veřejnosti. Na nejlépe oceněná zvířata nebo kolekce budou uděleny čestné ceny.
Výstavní katalog bude vydán s oceněním.
Otevřeno pro veřejnost bude 1. 9.  od 8 do 18 hodin a 2. 9. od 8 do 17 hodin.
Uzávěrka přihlášek je 20. 8. Přihlášky odevzdávejte osobně nebo poštou na adresu:
Ing.Miroslav Caha, Pod Kaplou 125, 588 32 Brtnice, tel.: 728 725 596,
Do přihlášky uvádějte registrační značky, čísla kroužků, případné ceny prodejných zvířat. Noví vystavovatelé doloží razítkem ZO na přihlášce členství v ČSCH.
Prodej zvířat se uskuteční prostřednictvím garantů. Prodaná zvířata budou vydávána ihned. Cena prodejných zvířat bude ve výstavním katalogu zvýšena o 10%.
Výstava končí 2. 9. v 17 hodin. Poté budou vydána zvířata vystavovatelům.
 
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení a uhradí škody na zvířatech prokazatelně vzniklé v průběhu výstavy.
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Hrabavá drůbež a bažanti - starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny). Mláďata hrabavé drůbeže, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.
Vodní drůbež - starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá.
Králíci - musí být doprovázeni potvrzením, že byli nejméně 3 týdny před přemístěním vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Mláďata, která ještě nedosahují věku pro vakcinaci, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace rodičů.
Holubi - musí být doprovázeni potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno - datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).
Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním lékařem.
Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit výstavy.
S pozdravem Výstavní výbor ZO ČSCH Brtnice